กฟภ.รับสมัครลูกจ้าง99อัตรา วุฒิ ปวช.5-7ก.พ.63

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้าเพื่อเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน การไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3, การไฟฟ้าเขต 3(นครปฐม) ภาค 3 โดยมีรายละเอียด 

สังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 โทร.0-3524-1142 ต่อ 10970 หรือ 10971

1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย อายุ 18-30 ปี)

2. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวน 7 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อายุ 18-30 ปี)

3. ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี (อายุ 18-30 ปี)

4. ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือปริญญาตรีทุกสาขา (อายุ 18-30 ปี)

5. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(อายุ 18-30 ปี)

สังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) ภาค 3 โทร.0-3845-5291

1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 17 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย อายุ 18-30 ปี)

2. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวน 11 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย อายุ 18-30 ปี)

3. ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี (อายุ 18-30 ปี)

สังกัดสำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 โทร.0-3433-9140 ต่อ 10970 หรือ 10971

1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (เพศชาย อายุ 18-30 ปี)

2. ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวน 16 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (อายุ 18-30 ปี)

3. ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP) จำนวน 4 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช.ทุกสาขา (อายุ 18-30 ปี)

4. ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี (อายุ 18-30 ปี)

5. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(อายุ 18-30 ปี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่รับสมัคร ณ สำนักงานการไฟฟ้าเขต 1 (อยุธยา) ภาค 3 และ สำนักงานการไฟฟ้าเขต 2 (ชลบุรี) และสำนักงานการไฟฟ้าเขต 3 (นครปฐม) ภาค 3 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: