โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา (บัดนี้ – 19 ก.พ.57)

Advertisement โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.พ.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) 2.ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 3.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : […]

error: