โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา (บัดนี้ – 19 ก.พ.57)

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 9 ตำแหน่ง 22 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.พ.57

โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง)

2.ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

3.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

4.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์

5.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

6.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
วุฒิ ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาใดสาขาหนึ่งข้างต้น

7.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิ ปวส.การบัญชี บริหารธุรกิจ และการธนาคาร การจัดการทั่วไป

8.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
วุฒิ ปวส.การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร และการจัดการทั่วไป
9.ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค
9.1 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ช่างกลโรงงาน)
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
วุฒิ ปวช. สาขาช่างกลโรงงาน

9.2 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (อิเล็กทรอนิกส์)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุปกรณ์การแพทย์ และสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

9.3 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (โยธา)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง และสาขาวิชาโยธา

9.4 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง

9.5 ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค (เครื่องกล)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาเครื่องกล

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

ค่าสมัครสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 25 ก.พ.57 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.kkh.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: