(89อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต)สตง.เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000 รับสมัคร1-22ส.ค.59

Advertisement Advertisement สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 78 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท 2. รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) จำนวน 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท Advertisement การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 -22 ส.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.oag.go.th ในหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขัน” หรือ http://job.oag.go.th    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร     

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา (25 ก.พ. – 17 มี.ค.57)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 17 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 25 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางบัญชี เงินเดือน 15,000 บาท 2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) 27 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางกฎหมาย เงินเดือน 15,000 บาท 3.วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) 23 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมโยธา เงินเดือน 15,000 บาท 4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทาง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารงานบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ […]

error: