สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา (25 ก.พ. – 17 มี.ค.57)

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เปิดรับสมัครสอบบรรจุ
เข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 83 อัตรา
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. – 17 มี.ค.57

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 25 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
เงินเดือน 15,000 บาท
2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย) 27 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางกฎหมาย
เงินเดือน 15,000 บาท

3.วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) 23 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมโยธา
เงินเดือน 15,000 บาท

4.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทาง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารงานบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ทางการบริหารงานบุคคล
เงินเดือน 15,000 บาท

5.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 3 อัตรา
คุณวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมิเดีย หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน
เงินเดือน 15,000 บาท

ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก และสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ช.ม. ทาง http://job.oag.go.th/

ค่าสมัครสอบ 330 บาท รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว

ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 1 เมษายน 2557 ทาง http://job.oag.go.th/

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: