ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา

Advertisement ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ตำแหน่ง 20 อัตรา เปิดรับสมัครบัดนี้ ถึง 17 ตุลาคม 2557 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 7 อัตรา สังกัดสำนักหอสมุด อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท ป.ตรี ทุกสาขา 2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาบรรณรักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ 3.นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน อัตราค่าจ้าง 15,190 บาท ป. ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การเงิน บัญชี การบริหารเศรษฐศาสตร์ […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 22 ก.ค.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 20,660 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : –สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท -อายุไม่เกิน 40 ปี -มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้เป็นอย่างดี -มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี -สามารถปฏิบัติงาต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว -สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีใจรักในการให้บริการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ -จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา -ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip -ติดต่อประสารงานการต้องรับผู้บริหาร […]

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (บัดนี้ – 19 ก.พ.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ก.พ.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,190 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ด้านการบัญชี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยฯ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2613-2253 (ท่าพระจันทร์) หรือ 0-2696-5737 (ศูนย์รังสิต) ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ […]

error: