ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 22 ก.ค.57)

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 20,660 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : –สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ การอ่าน การพูด และการเขียนในระดับดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS office ได้เป็นอย่างดี
-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
-สามารถปฏิบัติงาต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
-สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี และมีใจรักในการให้บริการ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -ติดต่อประสานงานการต่ออายุสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
-จัดทำการเทียบเท่าผลการเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
-ติดต่อประสานงานการจัด Study Trip
-ติดต่อประสารงานการต้องรับผู้บริหาร ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

[ads=center]
2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 15190 บาท
ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
-อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
-สามารถใช้โปรแกรม MS Word Excel และ Internet ได้เป็นอย่างดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตรวจสอบรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่าย
จัดทำงบการเงิน

สมัครงานราชการได้ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 กรกฎาคม 2557 ทาง http://www.bus.tu.ac.th/thai/job.asp

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: