การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน เพศหญิง วุฒิ ปวช.3-14ธ.ค.61

Advertisement   Advertisement   งานเครื่องกลบำรุงทาง กองเครื่องกลบำรุงทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างเฉพาะงานเพื่อทดแทนลูกจ้างที่ลาออก ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไประดับ 4 ค่าจ้างวันละ 330 บาท เพศหญิง วุฒิ ปวช. ทางพาณิชย์ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเครื่องกลบำรุงทาง ประแจและเชื่อมราง ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-621-8701 ต่อ 821-5443 ในวันและเวลาราชการ Advertisement    

ฝ่ายการเงินฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเสมียน วุฒิ ปวช.15-23พ.ย.61

    ฝ่ายการเงินและการบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งเสมียน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย นพวงษ์ (ตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์) แขวงรองเมือง แขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-2204308 ภายในวันที่ 15-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ          

แขวงบำรุงทางกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างรายวัน วุฒิ ม.3 บัดนี้-9พ.ย.61

  แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตอน นตท.หัวหมาก อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-9 พ.ย.61    

(งานรัฐวิสาหกิจ)การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช. 16-27ม.ค.60

สำนักงานบริหารระบบโครงการรถไฟฟ้า การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป (เสมียน) 1 อัตรา ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท คุณวุฒิ ปวช. เปิดรับสมัคร 16-27 ม.ค.60  

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3 13-22ธ.ค.59

ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ในอัตราจ้างเหมาเดือนละ 8,000 บาท เปิดรับสมัคร 13-22 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้

โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล รฟท. รับสมัครงานวุฒิ ปวช. บัดนี้-19ธ.ค.59

กองผลิต ศูนย์แผนงานและการผลิต โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องผลิตแท่งห้ามล้ออัตโนมัติ ปฏิบัติงานที่งานหล่อและกะสวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. รับสมัครบัดนี้-19 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้

ศูนย์แผนงานและการผลิต การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3 บัดนี้-19ธ.ค.59

ศูนย์แผนงานและการผลิต การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่งานธุรการแผนกบริหารทั่วไป ศูนย์แผนงานและการผลิต จำนวน 1 อัตรา และแผนกงบประมาณ กองแผนงาน จำนวน 1 อัตรา รวมเป็น 2 อัตรา เพศชาย/หญิง คุณวุฒิ ม.3 ขึ้นไป เปิดรับสมัคร 30 พ.ย.-19 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-9ธ.ค.59

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (เสมียน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช. เปิดรับสมัครบัดนี้-9 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้  

(23อัตรา)การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3 ขึ้นไป 6-15ธ.ค.59

งานระเบียบการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อทำหน้าที่พนักงานรถนอน 23 อัตรา เพศชาย/หญิง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 เปิดรับสมัคร 6-15 ธ.ค.59 รายละเอียดดังนี้

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3 บัดนี้-26ก.ย.59

การรถไฟแห่งประเทศไทยรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ม.3 เพศชาย ปฏิบัติงาน ณ งานเดินรถแขวงสมุทรสาคร ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเดินรถแขวงสมุทรสาคร กองจัดการเดินรถเขต 1 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 1 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟมหาชัย อาคารชั้น 2) ถ.สุขาภิบาล 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในวันที่ 13-26 ก.ย.59 เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ [ads] [ads=center]

1 2
error: