การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช. บัดนี้-9ก.ย.59

Advertisement Advertisement การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ (เพิ่มเติม) เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 5 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3/ปวช. เปิดรับสมัคร 25 ส.ค.-9 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้ Advertisement

(รับทั้งชายและหญิง) การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช. 25ส.ค.-15ก.ย.59

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน รายละเอียดดังนี้ 1. ลูกจ้างเฉพาะงาน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรถจักรดีเซลไฟฟ้า 1 อัตรา สังกัด กองไฟฟ้า ศูนย์ซ่อมรถจักร โรงงานมักกะสัน ฝ่ายการช่างกล ค่าจ้างวันละ 300 บาท วุฒิ ปวช. เพศชาย รับสมัคร 29 ส.ค.-8 ก.ย.59  2. ลูกจ้างเฉพาะงาน 5 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท สังกัด กองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุงด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล เพศชาย วุฒิ ม.3/ปวช. รับสมัคร 25 ส.ค.-9 ก.ย.59 3. พนักงานประมวลผลข้อมูล 3 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าจ้างวันละ 300 บาท ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวช. รับสมัคร 5-13 ก.ย.59 […]

(27อัตรา)การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวช. ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค บัดนี้-31ส.ค.59

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงานทั้งในกรุงเทพและภูมิภาค 27 อัตรา วุฒิ ม.3/ปวช. อัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. ลูกจ้างเฉพาะงาน สังกัดแขวงรถจักรหาดใหญ่ ทำหน้าที่ซ่อมบำรุง 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวช. ด้านพาณิชยกรรม รับสมัคร ณ แขวงรถจักรหาดใหญ่ จ.สงขลา หรือ กองลากเลื่อนเขตทุ่งสง อาคารสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง ชั้น 2 ตั้งแต่ 22-26 ส.ค.59 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้) 2. ลูกจ้างเฉพาะงาน ทำงานด้านสำรองช่างฝีมือ 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ปวช.ช่างอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างแมคคาทรอนิกส์) รับสมัคร ณ กองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ โรงรถดีเซลรางกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 9-19 ส.ค.59 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารด้านล่างนี้) 3. ลูกจ้างเฉพาะงาน […]

(8อัตรา) การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวช. บัดนี้-19ส.ค.59

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ปวช. 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1-11 ส.ค.59, 29 ก.ค.-11 ส.ค.59, 10-19 ส.ค.59, 27 ก.ค.-11 ส.ค.59 และ 8-19 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(19อัตรา) การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด21ก.ค.-8ส.ค.59

การรถไฟแห่งประเทศไทยรับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 19 อัตรา ในหลายพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เปิดรับสมัคร 21 ก.ค.-8 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. ลูกจ้างเฉพาะงาน 4 อัตรา (เพศชาย 3 อัตรา เพศชาย/หญิง 1 อัตรา) สังกัด แขวงบำรุงรถสินค้าบางซื่อ คุณวุฒิ ปวช. รับสมัคร 25 ก.ค.-8 ส.ค.59   2. ลูกจ้างเฉพาะงาน (พนักงานบริการ) 2 อัตรา คุณวุฒิ ม.3 ปฏิบัติงานที่ ที่ทำการแพทย์ขอนแก่น, ที่ทำการพยาบาลอุดรธานี รับสมัคร 21-29 ก.ค.59 3. ลูกจ้างเฉพาะงาน (เสมียน) สังกัด กองบัญชีรายได้ 1 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. รับสมัคร 28 ก.ค.-5 […]

(รับเยอะ 181 อัตรา!!) การรถไฟฯ รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบแข่งขันเข้าทำงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี/ป.โท

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย รายละเอียดดังนี้ 1. พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) 64 อัตรา  สังกัด ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ เงินเดือน 10,440 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก ม.3 หรือไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.6 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการบัญชี หรือการตลาด หรือการเลขานุการ หรือการประชาสัมพันธ์ หรือธุรกิจค้าปลีก หรือภาษาต่างประเทศ 2. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการสินค้า เงินเดือน 16,830 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน 28 ตำแหน่ง 56 อัตรา (12 – 22 พ.ค.57)

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าทำงาน 28 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 12 – 22 พ.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 1.วิศวกร 6 ด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ป.ตรี วิศวกรรมโยธา เงินเดือน 9,580 บาท 2.วิศวกร 6 ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ป.ตรี วิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ เงินเดือน 9,580 บาท 3.พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ […]

1 2
error: