(48อัตรา)กองทัพเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นข้าราชการ ประจำปี2559 รับสมัคร15-22ส.ค.59

Advertisement Advertisement กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๔๘ อัตรา กองทัพเรือ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทั้งเพศชายและเพศหญิงเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับปริญญาตรี และระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔๘ อัตรา โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ , ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ , กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ และภัณฑุปกรณ์ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำลังพลทหารเรือ http://www.navy.mi.th/person […]

กองทัพเรือ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 48 อัตรา (บัดนี้ – 13 ส.ค.57)

กองทัพเรือ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 48 อัตรา (บัดนี้ – 13 ส.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ป.โท รับ (เพศชาย/หญิง) 1.สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 2.สาขาคณิตสาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี รับ (เพศชาย/หญิง) 1.สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2.วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 3.บัญชี/บัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร จำนวน 4 อัตรา 4.นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา จำนวน 1 อัตรา 5.สถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา 6.ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 7.ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 8.การวัดผลการศึกษา […]

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง (1-7 ส.ค.56)

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง ประจำปี 2556   สมัครงานราชการ กองทัพเรือ โดยให้บุคคลทั่วไปสมัครสอบเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง) จำนวน 2 สาขา ดังนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) จำนวน 11 สาขา ดังนี้ ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา […]

error: