กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง (1-7 ส.ค.56)

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง ประจำปี 2556

 

สมัครงานกองทัพเรือ

สมัครงานราชการ กองทัพเรือ โดยให้บุคคลทั่วไปสมัครสอบเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง) จำนวน 2 สาขา ดังนี้

 1. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 •  ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) จำนวน 11 สาขา ดังนี้
 1. ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
 2. เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 3. อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา
 4. ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 5. พุทธศาสตร์บัณฑิต/ศาสนศาสตร์บัณฑิต และเปรียญธรรมไม่ต่ำกว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 3 อัตรา
 6. บัญชี/การบัญชี/การเงิน/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/บัญชีต้น ทุน/การเงินและการธนาคาร/(บัญชีบริหาร มีสิทธิสอบได้เพียง 1 อัตรา) จำนวน 2 อัตรา
 7. นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 1 อัตรา
 8. และวิศวกรรมต่อเรือ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (รับเฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติร่างกาย :
1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
2. เพศชายสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 76 ซม. , เพศหญิงสูงไม่ต้ำกว่า 150 ซม.

กำหนดจำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [highlight]จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.[/highlight] (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้
– กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 4671
  – ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2) ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
– กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3870 0265
– กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 3843 8844

สมัครงานราชการ กองทัพเรือด้วยตนเองได้ที่  :  ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพกองทัพเรือกรุงเทพ ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่องหล่อ เขตบากกอกน้อย กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ส.ค.56 เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกองทัพเรือ /คุณสมบัติต่างๆ / รายละเอียดทั่วไปที่นี้[/highlight]

 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: