กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา

Advertisement กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2557 Advertisement   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.บุคคลทั่วไป จำนวน 39 อัตรา 2.บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร จำนวน 1 อัตรา (อยู่ในเขตพื้นที่ อ.ฝาง หรือ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่) คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร) สำเร็จ ม.ปลาย (ม.4 – ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม […]

error: