กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
เป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2557

กรมอุตุนิยมวิทยา งานราชการ

 

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.บุคคลทั่วไป จำนวน 39 อัตรา
2.บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร จำนวน 1 อัตรา (อยู่ในเขตพื้นที่ อ.ฝาง หรือ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่)

คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลทั่วไป
อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)
สำเร็จ ม.ปลาย (ม.4 – ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร
อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร)
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน อ.ฝาง หรือ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 5 ปี
สำเร็จ ม.ปลาย (ม.4 – ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

เมื่อเรียนจบแล้วได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติงาน

ให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.tmd.go.th/) วงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา” โดยส่งไปรษณีย์ใบสมัครและหลักฐานต่างๆ มาที่ สถาบันอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท สั่งจ่ายปลายทาง ณ ที่ทำการไปรษณีย์คลองบางนา กทม.10262 ชื่อผู้รับเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานคลัง

 

[ads=center]

ดาวโหลดใบสมัครและอ่านประกาศที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: