แขวงบำรุงทางกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างรายวัน วุฒิ ม.3 บัดนี้-9พ.ย.61

Advertisement   Advertisement แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตอน นตท.หัวหมาก อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท เปิดรับสมัครบัดนี้-9 พ.ย.61 Advertisement    

error: