สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครครู-ครูพี่เลี้ยง วุฒิ ม.6-ป.ตรี 24ต.ค.-1พ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ครูผู้สอน 21 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 อัตรา กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มที่ 7 […]

error: