คณะแพทยศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว วุฒิ ป.เอก บัดนี้-31ก.ค.66

Advertisement Advertisement   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 2 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 Advertisement ผู้ที่สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือ E-mail : [email protected] และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-926-9835″ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ์ 3อัตรา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 20/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือโทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ภาษาฝรั่งเศส วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ทางด้านวรรณคดี ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ การแปล ฝรั่งเศสศึกษา ยุโรปศึกษา (ทุกสาขาเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส) จากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ (ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส) หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือโทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือ – สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร หรือ – สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มิ.ย.66 โทร.02-329-8000 ต่อ 3272 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ทางด้านการแปล การล่าม การแปลศึกษา เทคโนโลยีการแปล หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปลและ/หรือล่าม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือโทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์จิตวิทยา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ในสาขาจิตวิทยาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่สาขาวิชาจิตวิทยาเห็นสมควร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือโทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.อุตรดิตถ์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก หลายอัตรา 19-30มิ.ย.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 1. อาจารย์ (ออกแบบนิเทศศิลป์) 2. อาจารย์ (นิติศาสตร์) 3. อาจารย์ (การศึกษาปฐมวัย) 4. อาจารย์ (การประถมศึกษา) 5. อาจารย์ (ภาษาเกาหลี) 6. อาจารย์ (สาขาวิชาพลศึกษา) สมัครด้วยตนเอง 19-30 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-20มิ.ย.66

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก หรือกำลังศึกษาระดับ ป.เอก โดยผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ แล้ว ทางด้านบริหารสาธารณสุข หรือด้านนโยบายสาธารณสุข หรือด้านสุขภาพโลก หรือด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ และติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-564 4440-79 ต่อ 7410 (ติดต่อคุณอังคนา นามสุข/คุณอมรา ประทีปชัยเกษม) หรือ E-mail : [email protected] สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fph.tu.ac.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (ระดับวุฒิ ป.เอก) 1 อัตรา คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการแปลและล่ามในยุคดิจิทัล (กรณีมีประสบการณ์การสอนโดยตรงจากสถาบันการศึกษาอาจได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้โดยเป็นไปตามดุลพินิจของคณะฯ) เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ สาขาประวัติศาสตร์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.66

  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2566 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล (qualifying exam) และมีกำหนดการสำเร็จการศึกษาภายใน 1 ปี นับจากวันปิดรับสมัคร ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-30มิ.ย.66 ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://arts.tu.ac.th/news และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่ [email protected] หรือ โทร. 0-2696-5207 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3 13
error: