ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา

Advertisement Advertisement   ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 1. ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง 2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือสอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม 3. มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการได้ 5. มีจิตวิทยา กิริยาสุภาพในการให้บริการ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 6 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 2. ตำแหน่ง พยาบาล 1 […]

error: