กรมทางหลวงชนบท รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า(ป.ตรี)-นายช่างเครื่องกล(ปวส.) บัดนี้-27เม.ย.65

Advertisement Advertisement   กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1) นายช่างเครื่องกล 2 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) 1 อัตรา, แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชา เทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร 2) วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง สังกัดหน่วยงาน สำนักเครื่องกลและสื่อสาร ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับ ภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า Advertisement สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) บัดนี้-27เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://drr.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า 1-22 ก.ย.64

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2564 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ป.ตรี ทาง วิศวกรรมไฟฟ้า และ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1-22 กันยายน 2564 โดยจะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ โทร. 035-276555 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์บัดนี้-21ม.ค.61

    องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีใบ กว. สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD และตรวจสอบแบบงาน Drawing ต่าง ๆ ได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-21 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

PEA ENCOM บริษัทในเครือ กฟภ.รับสมัครพนักงาน ป.ตรี วิศวะไฟฟ้า บัดนี้-19ต.ค.61

    PEA ENCOM ในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครพนักงานประจำเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ – 19 ตุลาคม 2561 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2590-9938 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร         

คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครวิศวกรไฟฟ้า ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-19ต.ค.61

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีสัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 – ใบ สด.8)  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office, Excel, Auto cad, MS-project, MS-Visio ได้เป็นอย่างดี  มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการบริหารดูแลอาคาร ด้านงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Preventive Maintenance & Repairs) หากมีประสบการณ์ด้านงานระบบประกอบอาคาร งานควบคุมโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ  เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง […]

รพ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วุฒิ ป.ตรี 6-10ส.ค.61

    โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 6-10 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

มรภ.เลย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-1ก.พ.60

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี วศ.บ.ไฟฟ้า หรือ คอ.บ.ไฟฟ้า หรือ อส.บ.ไฟฟ้า ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดในระยะเวลาภายใน 1 ปี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภายในวันที่ 25 ม.ค.-1 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(งานรัฐวิสาหกิจ) ธ.อาคารสงเคราะห์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 19-30ก.ย.59

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า รายละเอียดโดยย่อดังนี้ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม)  [ads] คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) หรือเทียบเท่า – อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสมัคร – มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี – สามารถเขียนแบบ AUTOCAD ได้  – ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป – สามารถดำเนินการวิธีถอดแบบ คำนวณราคากลาง และวิธีประมาณราคาโดยละเอียด เอกสารประกอบการสมัคร (จำนวนอย่างละ 1 ชุด) – สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร – สำเนาบัตรประชาชน – สำเนาทะเบียนบ้าน – หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน) – รูปถ่าย หน้าตรง 1 […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา 1.1 สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า 1.3 สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส. ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือไฟฟ้า – มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี – สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี 1.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา (20 ส.ค. – 16 ก.ย.56)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบ บรรจุเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา (20 ส.ค. – 16 ก.ย.56) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดรับสมัครสอบงานราชการ  เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อัตราเงินเดือน :     13,300 – 14,630 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. […]

error: