วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 วางแผนดีได้หยุดยาว 5-6 วัน

Advertisement ในเดือนพฤษภาคม 2567 เราก็มีโอกาสที่จะได้หยุดยาว ๆ ถึง 6 วัน และ 5 วัน ในเดือนนี้หากวางแผนดี ๆ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังวางแผนลางานช่วงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 เนื่องจากมีวันหยุดราชการ และวันสำคัญต่าง ๆ ในเดือนนี้หลายวัน จะมีวันหยุดช่วงไหนบ้าง มาอัปเดตรายละเอียดไปพร้อม ๆ กัน Advertisement วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน  (หยุดเฉพาะเอกชน และธนาคาร) วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล (หยุดทั้งข้าราชการ, เอกชน และธนาคาร) วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 หยุดชดเชย วันฉัตรมงคล (หยุดทั้งข้าราชการ, เอกชน และธนาคาร) วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (หยุดเฉพาะข้าราชการ และเอกชน) […]

กสร. ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานเพิ่มเติม ช่วงสงกรานต์เป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปเยี่ยมครอบครัวและร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตามประเพณีนิยมของคนไทย นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 คือ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวม 5 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปี นายจ้าง/สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณีไปแล้ว ดังนั้น เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดต่อเนื่อง และเป็นโอกาสอันดีที่ลูกจ้างจะได้เดินทางกลับไปพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัว ณ ภูมิลำเนาของตนเอง และได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตาม ประเพณีนิยมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาของคนไทย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จึงขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชนพิจารณากำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดเพิ่มเติม และจัดให้ลูกจ้างหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 สำหรับงานขนส่งทางบก นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะทำงานไม่เกินวันละ […]

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘วันหยุด-เวลาทำงาน’ ใหม่ ในข้าราชการ กทม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ก.ก.เรื่อง กำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สามัญ ลงนามโดย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 ม.ค. 2567 โดยมีเนื้อหา ดังนี้ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร กทม. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2566 ให้ประกาศกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปีของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ข้อ 3 วันเวลาทำงาน คือ วันเวลาทำงานปกติของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้แก่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์ […]

วันหยุด ปี 2567 ปฏิทินวันหยุดตลอดปี มีวันไหนบ้าง ?

วันหยุดทั้งปี 67 มีกี่วัน ใกล้เข้ามาทุกทีกับเทศกาล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หลายๆ คนเตรียมวางแผน วันหยุด หรือ วันลาเพิ่มเติม เพื่อเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงสุดสัปดาห์ แล้ว ในปี 2567 นี้ มีวันหยุด วันไหนบ้าง หากพร้อมแล้วไปดู วันหยุด ปี 2567 ปฏิทินวันหยุดตลอดปี มีวันไหนบ้าง เช็กเลย วันหยุด ปี 2567 เราชาวออฟฟิตถูกใจสิ่งนี้ หลังจากตั้งใจทำงานในทุกวันแล้ว สิ่งที่จะเยียวยาชาวออฟฟิตได้บ้างนอกจากโบนัสแล้วก็คือวันหยุดนี่แหละค่ะ ไม่ได้ขี้เกียจนะอยากให้มองตรงจุดนี้ใหม่ เราแค่อยากออกไปใช้ชีวิตบ้าง เพราะทั้งอาทิตย์เราตั้งใจทำงานให้ผ่านเกณฑ์ บางคนทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ มีวันหยุดทั้งทีก็อยากจะไปพักร่างกายบ้าง ไปดูวันหยุดทั้งปี 2567 ภาพรวมกันก่อนว่ามีทั้งหมดกี่วัน สรุป วันหยุดตลอดปี 2567 มีจำนวน 26 วัน วันหยุด ปี 2567 ปฏิทินวันหยุดตลอดปี มีวันไหนบ้าง เช็กเลย มาแบ่งเป็นเดือน จะเริ่มกันที่ เดือนแรกก่อนเลย […]

กางปฏิทินเดือน ก.ค.65 หยุดยาว15วัน ทั้งเดือนทำงานแค่16วัน

กางปฏิทินนับวันหยุด รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม พบว่าเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดรวม 15 วัน ฉะนั้น จะเหลือวันทำงานเพียง 16 วัน เท่านั้น วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 ตามประกาศของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก่ – วันพุธที่ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา – วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 ถ้าดูจากประกาศวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า มีวันหยุดราชการ 5 วัน เมื่อรวมกับวันหยุดตามปกติ […]

วันหยุด 2565 เช็กปฏิทินปี 2565 มีวันหยุดราชการ วันหยุดยาววันไหนบ้าง

ปี 2565 ใครมีแผนที่จะเที่ยวพักผ่อน ไปเที่ยวที่ไหน รีบมาจด รีบมากาปฏิทินเอาไว้เลย วันนี้ เราก็ได้รวบรวม วันหยุด 2565 ทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดยาว ไปเที่ยวให้สบายใจมาฝากเพื่อนๆ กัน โดยล่าสุดนั้น คณะรัฐมนตรี (ครม.) ความเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน เพิ่มเข้าไปจากวันหยุดประจำปี จึงให้ วันหยุด 2565 มีด้วยกันดังนี้ วันหยุด 2565 / วันหยุดราชการ 2565 วันหยุดเดือนมกราคม 1 มกราคม 2565 วันขึ้นปีใหม่ 3 มกราคม 2565 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ วันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 16 กุมภาพันธ์ 2565 วันมาฆบูชา วันหยุดเดือนเมษายน 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) 13-15 เมษายน 2565 วันสงกรานต์ วันหยุดเดือนพฤษภาคม 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา วันหยุดเดือนมิถุนายน […]

ยกเลิกวันหยุด27ก.ค.ชดเชยเข้าพรรษา ขอประชาชนเลี่ยงเดินทางข้ามจังหวัด

ครม. มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษ ชดเชยวันเข้าพรรษา 27 กรกฎาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด วันที่ 29 มิถุนายน 2564 โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกฯ เปิดเผยว่า ครม. มีมติยกเลิกวันหยุดพิเศษ คือ วันชดเชยเข้าพรรษา 27 กรกฎาคม 2564 สืบเนื่องจาก ครม. เคยมีมติไปเมื่อปีที่แล้ว กำหนดให้วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดพิเศษ เนื่องจากในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม มีวันหยุดพิเศษติดกันหลายวัน ดังนี้ – วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม เป็นวันอาสาฬหบูชา – วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม เป็นวันเข้าพรรษา – วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม เป็นวันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา – วันพุธที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว […]

1 2
error: