กางปฏิทินเดือน ก.ค.65 หยุดยาว15วัน ทั้งเดือนทำงานแค่16วัน

กางปฏิทินนับวันหยุด รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม พบว่าเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดรวม 15 วัน ฉะนั้น จะเหลือวันทำงานเพียง 16 วัน เท่านั้น

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 ตามประกาศของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก่

– วันพุธที่ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
– วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา
– วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565
– วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
– วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565

ถ้าดูจากประกาศวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า มีวันหยุดราชการ 5 วัน เมื่อรวมกับวันหยุดตามปกติ วันเสาร์-อาทิตย์ ในเดือนกรกฎาคม 10 วัน จะทำให้เดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดรวมทั้งหมด 15 วัน โดยมีวันหยุดยาว 2 ช่วง มีดังนี้

– วันพุธที่ 13 – วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม รวม 5 วัน ได้แก่ วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา-วันหยุดราชการกรณีพิเศษ-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

– วันพฤหัสบดีที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม รวม 4 วัน ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10-วันหยุดราชการกรณีพิเศษ-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สำหรับวันหยุดเดือนกรกฎาคม 2565 ของธนาคาร และสถาบันการเงินๆ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย มีดังนี้

– วันพุธที่ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา
– วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
– วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดพิเศษเพิ่มเติม

ข้อมูลจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: