กางปฏิทินเดือน ก.ค.65 หยุดยาว15วัน ทั้งเดือนทำงานแค่16วัน

Advertisement กางปฏิทินนับวันหยุด รวมถึงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดพิเศษเพิ่มเติม พบว่าเดือนกรกฎาคม 2565 มีวันหยุดรวม 15 วัน ฉะนั้น จะเหลือวันทำงานเพียง 16 วัน เท่านั้น Advertisement วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 ตามประกาศของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้แก่ – วันพุธที่ 13 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา – วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม วันเข้าพรรษา – วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 – วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว – วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 Advertisement ถ้าดูจากประกาศวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า มีวันหยุดราชการ […]

error: