ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา (30 มิ.ย – 22 ก.ค.57)

Advertisement ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 25 ตำแหน่ง 56 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย – 22 ก.ค.57 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com Advertisement   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ  ระดับ ปวส 2 อัตราได้แก่ 1.นายช่างเทคนิค ทางด้านก่อสร้าง 2.นายช่างเทคนิค ด้านช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี 1.นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 2.นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 3.วิศวกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์โยธา 4.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา (วุฒิ และสาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) […]

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา (บัดนี้ – 3 ม.ค.57)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 ม.ค.57 ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทางด้านก่อสร้าง 2.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทางด้านไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน 3.นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) 4.นักวิชาการเกษตร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) 5.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (สาขาดูได้ตามลิ้ง) 6.วิศวกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วศบ. หรือ คอบ.(เครื่องกล) 7.วิศวกร 1 อัตรา […]

error: