ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัคร อ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท/ป.เอก

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ) ตำแหน่งอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา Advertisement สมัครตั้งแต่บัดนี้-7เม.ย.66 ตามวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) เลขที่ 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 สอบถามโทร 08-1804-2857 หรือ 0-3552-1260 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sbc.ku.ac.th/?p=9558

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-17มี.ค.66

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.เอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้เกรดเฉลี่ย ป.ตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน (หรือชนิดอื่นที่เทียบเท่า อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ หากสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุดจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) มีประสบการณ์ในการทำวิจัยขั้นสูง หรือมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวันและเวลาราชการ บัดนี้-17มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกษตรฯ รับสมัครบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27มี.ค.66

  โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ 2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-27มี.ค.66 (เวลา 24.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-5620985 หรือเบอร์ภายใน 618305 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี

  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31ม.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 038 352 603 หรือเบอร์ 082 056 6418 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะสังคมศาสตร์ มก. รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัดนี้-27ม.ค.66

  คณะสังคมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์วิเทศสัมพันธ์และจัดการศึกษานานาชาติ สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเลขที่ 2575) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร) 3. มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Microsoft Word Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint ฯลฯ 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีทุกทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) สามารถตอบโต้เอกสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน […]

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ ภาควิชาบัญชี วุฒิ ป.เอก

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 2 อัตรา เงินเดือน 34,000 บาท ตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คุณวุฒิ ป.เอก หากมีประสบการณ์ทางการสอน หรือผลงานทางวิชาการ หรือประสบการณ์ทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.65

  สำนักบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คุณวุฒิ ป.ตรี 1. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 2. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://registrar.ku.ac.th/hr24

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1. นักวิชาการเกษตร คุณวุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 4. ช่างไฟฟ้า คุณวุฒิ ปวส. รับสมัครบัดนี้-10ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตร รับสมัครนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี บัดนี้-7ต.ค.65

  คณะบริหารธุรกิร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาบัญชี รับสมัครบัดนี้-7ต.ค.65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2942 8777 ต่อ 1977 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน รับสมัครพนักงาน16อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 6. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านกฎหมาย 7. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวช.หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 8. ช่างเทคนิค 1 อัตรา ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างกลโรงงาน […]

1 2 3 6
error: