(3อัตรา) สำนักหอสมุด ม.เกษตรฯ รับสมัครงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15ก.ค.59

Advertisement Advertisement สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณวุฒิ : ป.ตรี/ป.โท อัตราค่าจ้าง : แรกบรรจุเดือนละ 10,970 บาท (วุฒิ ป.ตรี) (จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท) หรือ ค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 15,120 บาท (วุฒิ ป.โท)  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 2. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อัตราค่าจ้าง : แรกบรรจุเดือนละ 7,700 บาท (วุฒิ ปวช.) (จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท ซึ่งจะยุติการจ่ายเมื่อได้รับอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 […]

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,970 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท ต่อเดือน สมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารวิทยาศาสตร์ 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดโทร 02 942 8761-2 หรือ 02 562 5555 ต่อ 3720 [ads] ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 […]

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ วุฒิปริญญาตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 10,970 บาท + (ค่าครองชีพ 1000 บาท) วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,120 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ งานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ประกาศรายชื่อมีสิทธฺ์สอบ วันที่ […]

ศูนย์การศึกษานานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 27 ก.ย.2556)

ศูนย์การศึกษานานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ก.ย.2556 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตราอายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เงินเดือน 15,120 บาท มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดีเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษานานาชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 30 ก.ย.56 ณ สถานที่รับสมัคร และทาง http://www.interprogram.ku.ac.th   ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้ […]

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 25 ก.ย.56)

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บัดนี้ – 25 ก.ย.56)   คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10,970 บาท / 15,120 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี หรือ ป.โท ทางการบริหารกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษาพาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่  ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร 1) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 […]

สำนักงานกฎหมาย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร (บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

สำนักงานกฎหมาย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา (บัดนี้ – 30 ส.ค.56) คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 1 อัตราคุณวุฒิ ป.ตรี ทางในสาขาวิชานิติศาสตร์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานกฎหมาย ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งามวงศ์วาน เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร (พรุ่งนี้วันสุดท้าย) ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ สอบ ในวันที่ 2 กันยายน 2556 ทาง http://calendar.ku.ac.th/   อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมที่นี้ <<  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ -30 ก.ย.56)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -30 ก.ย.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com   ชื่อตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) ระดับการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี สมัครงานราชการ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2556 สอบถามรายละเอียดโทร 02-579-9432 หรือ 02-942-8649 ค่าสมัครสอบ 100 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี้ <<

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดสมัครพนักงานราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ [highlight]เปิดรับ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,970 บาท[/highlight] ระดับการศึกษา ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี สมัครงานราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยตนเองได้ที่ : สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (บัดนี้ – 12 ก.ค. 2556) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ : จะประกาศให้ทราบภายหลัง ที่สำนักงานโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ภาคพิเศษ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หรือ http://www.agbus.eco.ku.ac.th [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี […]

1 5 6
error: