การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

Advertisement การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคร 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)   Advertisement   สมัครงานราชการ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี รายละเอียดดังนี้   1.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า 2.ชื่อตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3 สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2 คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างเครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์ Advertisement   อัตราเงินเดือน 10,740 บาท (ไม่พิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มเติม) เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 […]

error: