การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี เปิดรับสมัครงานราชการ
พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคร 2 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

 

การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 สมัครงาน

 

สมัครงานราชการ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จ.สระบุรี รายละเอียดดังนี้

 

1.ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้า

2.ชื่อตำแหน่ง ช่างเครื่องกล 3
สังกัดพื้นที่ กปภ.ข.2 หรือ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.2
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างเครื่องกล/ช่างเครื่องยนต์

 

อัตราเงินเดือน 10,740 บาท (ไม่พิจารณาค่าประสบการณ์เพิ่มเติม)
เพศชาย/หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (ณ วันปิดรับสมัคร)
พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)
มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี

 

สมัครงานราชการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 : ยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)
ตั้งแต่วันบัดนี้ – 30 ก.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
****ไม่เว้นวันหยุดราชการ
** สมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 8 ส.ค.56 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  และทาง http://reg2.pwa.co.th

 

>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 / และดาวโหลดใบสมัครงาน ที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: