ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครพนักงาน100อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเองบัดนี้-5ก.ย.66

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยยางหนองคาย รับสมัครจ้างเหมาบริการ 100 อัตรา ประกาศฉบับที่ 1 1) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 2) จ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและตัดหญ้า 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 3) จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ 4) จ้างเหมาพนักงานควบคุมยานพาหนะจำนวน 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิวุฒิการศึกษา/ มีประสบการณ์ ขอรับใบสมัคร ได้ที่งานธุรการ แผนกบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยยางหนองคาย อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ทาง เพจ Facebook : ศูนย์วิจัยยางหนองคาย และต้องยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย บัดนี้-5ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ประกาศฉบับที่ 2 1) ปฏิบัติงานผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรด้านวิจัยและพัฒนายางพาราฯ 8 […]

สำนักงานสถิติจันทบุรี รับสมัครผู้ช่วยพนักงานสถิติ วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง 19-25ก.ค.66

  จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง 19-25 ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กกต.รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ม.6/ปวช.27อัตรา สมัครผ่านระบบออนไลน์17-28ก.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตำแหน่งที่ 1 พนักงานบันทึกข้อมูล 25 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ตำแหน่งที่ 2 พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สมัครทางเว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com ภายในวันที่ 17-28ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบรรจุเป็น พกส.21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.66

  ประกาศสถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักทัศนมาตร 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาทัศนมาตร และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ขับรถ Mobile Storke และรถยนต์ส่วนกลาง) เพศชาย ป.ตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ในการขับรถ Mobile Storke /รถตู้/รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ท. 2 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว 5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 […]

สนามบินขอนแก่น รับสมัคร พนง.ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน วุฒิ ปวช./ปวส. 3-18ก.ค.66

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ปฏิบัติงานท่าอากาศยานขอนแก่น 1 อัตรา – วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ – ปวช.ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร – ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร) สมัครด้วยตนเอง 3-28 ก.ค.66 ที่ท่าอากาศยานขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(งานคนพิการ)กรมธนารักษ์ รับสมัครเป็น พนง.สำรวจข้อมูล วุฒิ ปวช.สมัครออนไลน์ 26มิ.ย.-7ก.ค.66

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ปฏิบัติงานกองประเมินราคาทรัพย์สิน กรุงเทพฯ ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.ทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ http://www.tresury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com ภายในวันที่ 26มิ.ย.-7ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าพนักงานขนส่ง(ปวช.)-นายช่างโยธา(ปวส.) สมัครออนไลน์ 19มิ.ย.-9ก.ค.66

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 1. เจ้าพนักงานขนส่ง 3 อัตรา ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าพนักงานขนส่ง 3 อัตรา ปวส.ในสาขาวิชาโยธา สำรวจ การก่อสร้าง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com ภายในวันที่ 19มิ.ย.-9ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา 27-31มี.ค.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เตือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท ผู้ที่ผ่านการดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ต้องสามารถไปปฏิบัติงนได้ทุกสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบจัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 14.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณส่วนบริหารงานทั่วไป ขั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

10อัตรา! กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ครูพี่เลี้ยง 1 อัตรา ปวช.ทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปวส.ทุกสาขา 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://labour.thaijobjob.com ภายในวันที่ 23ก.พ.-8มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรชัยภูมิ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา บัดนี้-17ก.พ.66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เปิดรับสมัคร 1 – 17 ก.พ. 66 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ เลขที่ 379/65 ถนนบรรณาการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 – 17 ก.พ. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: