สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบรรจุเป็น พกส.21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.66

 

ประกาศสถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. นักทัศนมาตร 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาทัศนมาตร และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว

3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา (ขับรถ Mobile Storke และรถยนต์ส่วนกลาง) เพศชาย ป.ตรีทุกสาขา มีประสบการณ์ในการขับรถ Mobile Storke /รถตู้/รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ท. 2

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 3 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว

5. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวส. ทุกสาขาวิชา

6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช. ทุกสาขาวิชา

7. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ

8. พนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 6 อัตรา ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 บัดนี้-31ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: