กองทุนสื่อปลอดภัย รับสมัคร ผอ.-จนท.หลายอัตรา บัดนี้-13มี.ค.67

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์     จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ*   จำนวน 2 อัตรา *หมายเหตุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน (2) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567 โดยสามารถดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://thaimediafund.thaijobjob.com/

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 5 อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-22 มี.ค.67

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สายวิชาการ 5 อัตรา อาจารย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ด้านการบัญชี 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการเงิน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2567 อาจารย์ด้านการตลาด 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอกโดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate ทางด้านหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด ได้ที่ https://www.tbs.tu.ac.th/job-opportunities-new/ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 696 5737, 064 396 6145 […]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30 เม.ย.67

  ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ 👩‍🍳👩‍💼 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 🍛🥗🥘🍜🍝คณะอุตสาหกรรมอาหาร เปิดรับสมัครบุคลากรสายวิชาการ (ตำแหน่งอาจารย์) จำนวน 8 อัตรา ดังมีรายละเอียดที่แนบมาท้ายนี้นะคะ 📅 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 ⏰ เวลา 16.30 น. 📧 สมัครทางอีเมล [email protected] ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 📁เอกสารประกาศและใบสมัครสอบ ประกาศรับสมัคร(ภาษาไทย) https://www.hr.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศรับสมัครอาจารย์-2566.pdf

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก บัดนี้-29ก.พ.67

  ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 6/2566 ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก โดยผ่านการสอบอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือทางด้าน การบัญชี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีวิทยานิพนธ์ หรือมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสาขาวิชาที่มอบหมายให้สอนหรือทําวิจัย อัตราค่าตอบแทน : 28,630 – 41,000 บาท การรับสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 29 ก.พ. 2567 ตามวันราชการ ในเวลา 8:30 – 16:30 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 02-696-5737 หรือ 064-396-6145, 085-563-6355 แบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียด Download ได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์) สามารถสมัครได้ที่อีเมล [email protected] […]

อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 45 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-9ก.พ.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งต่างๆ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่งคนงาน 21 อัตรา – มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา – มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานอื่นหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา – มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป) – มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ อัตราค่าตอบแทน : 9,000 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท […]

เทศบาลตำบลด่านสำโรง รับสมัครพนักงานจ้าง 90 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.เอก บัดนี้-26ม.ค.67

  ประกาศเทศบาลตำบลด่านสำโรง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรอง 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง […]

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.เอก บัดนี้ – 31 มี.ค.67

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 3854 – วุฒิปริญญาเอกในสาขาเคมี เน้นการศึกษาและ วิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ โดยจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี (วท.บ. เคมี) อัตราค่าตอบแทน: วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 31,500 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทางเว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กําหนดในเว็บไซต์ หรือสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 074-288027 โทรสาร 074-288035 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบจ.พิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.เอก 22-31ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) 1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง หรือสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทาง หรือสาขาวิชา ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง 2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 2 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี 16-22ม.ค.67

  ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 1. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน (พัฒนาระบบการบริหารงานสิทธิมนุษยชน) 1 อัตรา – ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ในงาน ที่จะปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะงานที่กรมประกาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท 2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่องานสิทธิมนุษยชน) 1 อัตรา – ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีโดยมีประสบการณ์ในงาน ที่จะปฏิบัติหรือที่เกี่ยวข้องกับงานตามลักษณะงานที่กรมประกาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 8 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 6 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน : 37,680 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 นับตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร […]

เทศบาลนครลำปาง รับสมัครพนักงานจ้าง 45 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-18ม.ค.67

  ประกาศเทศบาลนครลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลนครลำปาง พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 2. คนงานเทศกิจ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 3. คนงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 4. คนงานสำรวจข้อมูล (กองคลัง) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถอ่าน – เขียนภาษาไทยได้ เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานได้ 3. คนงานจัดเก็บรายได้ […]

1 2 56
error: