สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.67

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 31,500 บาท สถาบันจึงขอประกาศ รายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน: 31,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือความยั่งยืน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม Sustainability Science & Management เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม กฎหมายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการ โปรดแนบหลักฐาน

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://job.nida.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยแนบหลักฐานการรับสมัครทางระบบรับสมัครงานของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณต่อพงศ์ เจริญเกียรติ หมายเลขโทรศัพท์ 02 727 3292 e-mail: [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: