สรรพสามิตเตรียมแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี ส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ทำ

Advertisement นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตมีแผนที่จะปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้เตรียมแนวทางไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้เสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำรงพิจารณาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ Advertisement ทั้งนี้ โครงสร้างภาษีที่จะมีการปรับแก้ไข ได้แก่ ภาษีบุหรี่ที่กรมอยู่ระหว่างการศึกษาจาก 2 อัตราให้เหลืออัตราเดียว ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีน้ำมัน และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็ต้องรอนโยบายของรัฐบาลใหม่เช่นเดียวกัน Advertisement ขณะที่การลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาทที่จะสิ้นสุดมาตรการ 20 ก.ค.66 นั้น ขณะนี้กรมสรรพสามิอยู่ระหว่างพิจารณาประเด็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบัน สามารถตัดสินใจต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนได้หรือไม่ หรือต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดำเนินการ “ผมยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลได้หรือไม่ได้ ต้องรอฝ่ายกฎหมายไปศึกษารายละเอียดก่อน โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560”   ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

error: