สรรพสามิตเตรียมแผนปฏิรูปโครงสร้างภาษี ส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ทำ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตมีแผนที่จะปฏิรูปโครงสร้างภาษี เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยได้เตรียมแนวทางไว้แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้เสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาดำรงพิจารณาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ โครงสร้างภาษีที่จะมีการปรับแก้ไข ได้แก่ ภาษีบุหรี่ที่กรมอยู่ระหว่างการศึกษาจาก 2 อัตราให้เหลืออัตราเดียว ภาษีสุราและเบียร์ ภาษีน้ำมัน และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ก็ต้องรอนโยบายของรัฐบาลใหม่เช่นเดียวกัน

ขณะที่การลดภาษีน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาทที่จะสิ้นสุดมาตรการ 20 ก.ค.66 นั้น ขณะนี้กรมสรรพสามิอยู่ระหว่างพิจารณาประเด็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญว่ารัฐบาลรักษาการชุดปัจจุบัน สามารถตัดสินใจต่ออายุมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพประชาชนได้หรือไม่ หรือต้องรอให้รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาดำเนินการ

“ผมยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลได้หรือไม่ได้ ต้องรอฝ่ายกฎหมายไปศึกษารายละเอียดก่อน โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2560”

 

ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: