“อู่กรุงเทพ” เปิดประมูลเช่าที่ดิน30ปี ริมเจ้าพระยาผืนสุดท้าย เริ่ม2.9พันล้าน

Advertisement 16 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม เปิดให้เช่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก เนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา เป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเอกชนผู้ชนะการประมูลสามารถนำที่ดินที่เช่าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเปิดให้เอกชนที่สนใจซื้อเอกสารข้อมูลการประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่13 เมษายน 2566 และกำหนดยื่นซองเอกสารและหลักฐาน 12 มิถุนายน 2566 Advertisement โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอค่าตอบแทนการเช่า ในส่วนค่าหน้าดิน และค่าเช่ารายปี ตามแบบข้อเสนอคำตอบแทนการเช่าที่ดินเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,996.137 ล้านบาท ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าตอบแทน การเช่า ภายใต้เงื่อนไข คือ 1.ค่าตอบแทนการเช่าในส่วนค่าหน้าดิน เป็นค่าตอบแทนการเช่าในส่วนค่าหน้าดิน ไม่น้อยกว่า 1,040.136 ล้านบาท โดยชำระงวดเดียวในวันที่จดทะเบียนการเช่าที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน 2.ค่าตอบแทนการเช่า ในส่วนค่าเช่ารายต้องชำระภายในกำหนดเวลา 30 […]

error: