“อู่กรุงเทพ” เปิดประมูลเช่าที่ดิน30ปี ริมเจ้าพระยาผืนสุดท้าย เริ่ม2.9พันล้าน

16 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด รัฐวิสาหกิจในความควบคุมของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม เปิดให้เช่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ 688 ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก เนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา เป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยวิธีการประมูล ซึ่งเอกชนผู้ชนะการประมูลสามารถนำที่ดินที่เช่าไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยเปิดให้เอกชนที่สนใจซื้อเอกสารข้อมูลการประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึงวันที่13 เมษายน 2566 และกำหนดยื่นซองเอกสารและหลักฐาน 12 มิถุนายน 2566

โดยผู้เสนอราคาจะต้องเสนอค่าตอบแทนการเช่า ในส่วนค่าหน้าดิน และค่าเช่ารายปี ตามแบบข้อเสนอคำตอบแทนการเช่าที่ดินเป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2,996.137 ล้านบาท ผู้เสนอราคาจะต้องชำระค่าตอบแทน การเช่า ภายใต้เงื่อนไข คือ

1.ค่าตอบแทนการเช่าในส่วนค่าหน้าดิน เป็นค่าตอบแทนการเช่าในส่วนค่าหน้าดิน ไม่น้อยกว่า 1,040.136 ล้านบาท โดยชำระงวดเดียวในวันที่จดทะเบียนการเช่าที่ดินต่อสำนักงานที่ดิน

2.ค่าตอบแทนการเช่า ในส่วนค่าเช่ารายต้องชำระภายในกำหนดเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าที่ดินฉบับที่จดทะเบียนต่อสำนักงานที่ดินมีผลใช้บังคับ เป็นจำนวนเงินกว่า 1,956 ล้านบาท

โดยปีที่1-3 ค่าเช่าปีละ 40.91 ล้านบาท ,ปีที่4-6 ค่าเช่าปีละ 45.001 ล้านบาท ,ปีที่7-9 ค่าเช่าปีละ 49.501 ล้านบาท ,ปีที่10-12 ค่าเช่าปีละ 54.451 ล้านบาท ,ปีที่13-15 ค่าเช่าปีละ 59.896 ล้านบาท ,ปีที่16-18 ค่าเช่าปีละ 65.885 ล้านบาท ,ปีที่ 19-21 ค่าเช่าปีละ 72.474 ล้านบาท, ปีที่ 22-24 ค่าเช่าปีละ 78.722 ล้านบาท ,ปีที่ 25-27 ค่าเช่าปีละ 87.694 ล้านบาท และปีที่ 28-30 ค่าเช่าปีละ 96.463 ล้านบาท

ทั้งนี้ผู้ชนะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีอื่นๆ พร้อมรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิม ส่วนเศษซากเดิมที่รื้อถอนสามารถตีมูลค่าได้ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงจัดหาที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวให้บริษัทระหว่างการรื้อถอน และหลังหมดสัญญาเช่าสามารถต่อสัญญาออกไปได้อีก 1 ครั้ง ระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี

รายงานข่าวแจ้งว่าการเปิดประมูลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 4 หลังครั้งแรกเปิดเมื่อเดือน เมษายน 2565 มีผู้ซื้อเอกสาร 2 ราย แต่ติดเงื่อนไขภายในทำให้ยกเลิกไป ส่วนครั้งที่ 2 เปิดประมูลเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 มีเอกชน 4 รายซื้อเอกสารประมูล และครั้งที่ 3 ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: