รพ.พังงา รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.60

Advertisement โรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)  Advertisement 1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก 2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม 3. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท – วุฒิ ม.6 สายสามัญ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี Advertisement 4. พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท […]

error: