รพ.พังงา รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี บัดนี้-10ก.พ.60

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 

1. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
– ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

2. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก ม.6 สายสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

3. พนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– วุฒิ ม.6 สายสามัญ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. พนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
– เพศชาย
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือจบวุฒิ ม.6

5. พนักงานเปล 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือจบวุฒิ ม.6

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 300 บาท
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และจบวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 หรือ
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รพ.พังงา ภายในวันที่ 27 ม.ค.-10 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: