ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงาน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

Advertisement ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 26 สิงหาคม 2557 Advertisement   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ตำแหน่งบุคลากรระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางบริหาร รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา […]

เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

เทศบาลตำบลอุบล เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ สายงานระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา สายงานระดับ 3 บุคลากร จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สันทนาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน สายงานระดับ 2 วุฒิ ปวท 10,880 บาท วุฒิ ปวส 11,510 บาท […]

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 15 พ.ย.56)

ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (บัดนี้ – 15 พ.ย.56) ชื่อตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ชื่อตำแหน่ง :บุคลากร อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ,การจัดการ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารงานบุคคล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 […]

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (18 – 30 ก.ค. 56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (กทม.) (18 – 30 ก.ค. 56) สมัครงานราชการ กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานรากชาร ตำแหน่งบุคลากร  สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (กทม.) โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้ [highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท[/highlight] ประเภท : บริหารทั่วไป [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การวางแผน งานบุคคล จัดทำกรอบอัตรากำลัง จัดทำมาตรฐานการประเมิน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สมัครงานราชการ กรมประมง ด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2562-0536 ค่าธรรมเนียมสอบ […]

error: