กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร (18 – 30 ก.ค. 56)

กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
ส่วนกลาง (กทม.) (18 – 30 ก.ค. 56)

กรมประมง สมัครงาน

สมัครงานราชการ กรมประมง เปิดรับสมัครพนักงานรากชาร ตำแหน่งบุคลากร  สังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ส่วนกลาง (กทม.) โดยมีรายละเอียดของตำแหน่งดังนี้

[highlight]อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท[/highlight]
ประเภท : บริหารทั่วไป
[highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง[/highlight]
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ เช่น การวางแผน งานบุคคล จัดทำกรอบอัตรากำลัง จัดทำมาตรฐานการประเมิน ดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

สมัครงานราชการ กรมประมง ด้วยตนเองได้ที่ : กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2562-0536

ค่าธรรมเนียมสอบ 100 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 2 ส.ค.56 ณ กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ตึกจุฬาภรณ์ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ

[highlight]>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการกรมประมง / เอกสารที่ใช้ในการสมัคร[/highlight]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: