กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (13 พ.ย. – 3 ธ.ค.56)

Advertisement กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา สมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. – 3 ธ.ค.56 Advertisement 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ระบาดวิทยา) อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางระบาดวิทยา ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาโท 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา) อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยศาสตร์ชีวภาพ,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาตรี Advertisement […]

error: