กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา (13 พ.ย. – 3 ธ.ค.56)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ
จำนวน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
สมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. – 3 ธ.ค.56

กรมการแพทย์ สมัครงาน

1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (ระบาดวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 16,400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางระบาดวิทยา
ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาโท

2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ (สถาบันพยาธิวิทยา)
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยศาสตร์ชีวภาพ,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

3.ชื่อตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยศาสตร์ชีวภาพ,จุลชีววิทยา,ชีววิทยา,ชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ต้องผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาตรี

4.ชื่อตำแหน่ง : โภชนากรปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
ต้องผ่าน ก.พ. ระดับ ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา

สมัครงานราชการได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชม. ได้ทาง http://job.dms.moph.go.th

ค่าสมัครสอบ 230 บาท (รวมค่าธรรมเนียมแล้ว)

ชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 13 ธันวาคม 2556

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้ 

เข้าเว็บไซต์สมัครงาน

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: