สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-26 ธ.ค.66

Advertisement Advertisement   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรม สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ 🔸 วุฒิปริญญาตรี 🔸 จำนวน 1 อัตรา 🔸 อัตราเงินเดือน 19,500 บาท (และมีค่าสมนาคุณเพิ่มเติม) 🔸 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง Advertisement 🌐 สมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์เท่านั้น โดยสมัครได้ที่ https://personnel.nida.ac.th/ 🎈รายละเอียดประกาศ https://personnel.nida.ac.th/main/images/job/yah/1681-2566.pdf 📌 ตั้งแต่บัดนี้ – 26 ธ.ค. 2566 📞ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 2727 3405 (ในวันเวลาราชการ) Email : [email protected] Line […]

กรมธุรกิจพลังงาน รับโอน ขรก.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-31ม.ค.66

  กรมธุรกิจพลังงานมีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.doeb.go.th/dtanotice/ และดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ขอโอนได้ https://www.doeb.go.th หัวข้อ สมัครงาน/แบบฟอร์ม รับโอนบัดนี้-31ม.ค.66

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่ เว็บไซต์ http://diw.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กรมอุทยานฯ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรี บัดนี้-1เม.ย.65

  สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งานวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2565 ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน วันและเวลาปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. สถานที่ปฏิบัติงาน : ส่วนแผนงานอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ขั้น 7 เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบรรจุนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 21-28ก.พ.65

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 21-28 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ วัน เวลา และสถานที่ยื่นเอกสารการสมัคร (1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ (1.1) เปิดเว็บไซต์ http://cifs.thaijobjob.com (1.2) กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ (1.3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 […]

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 ธันวาคม 2564 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สทท.สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา, สทท.นครศรีธรรมราช 1 อัตรา และ สทท.ภูเก็ต 1 อัตรา ค่าตอบแทน ปริญญาตรี 19,500.-บาท หรือตามที่ก.พ.กำหนด คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 เลขที่ 145 […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13-30 ก.ย.64

  กรมการขนส่งทางบก รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 13-30 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการดำเนินงาน ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลส่วนกลาง) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS อาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถาม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 8888 ต่อ 3107 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 17-31พ.ค.64

  กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัคร สามารถสแกนเอกสารส่งมาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ID: 0813070279 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] ใบสมัคร <<คลิกดาวน์โหลด<< ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 17-31 พ.ค.64

  กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การับสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://mhso.dmh.go.th “ข่าวรับสมัครงาน” แล้วสแกนเอกสารส่งทางไลน์ ID: 0813070279 หรือทาง Email:[email protected] สอบถามราละเอียดเพิ่มเติม โทร : 025908578 หรือ 025908220 ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ มอ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-8มิ.ย.64

  สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์1. พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร  6 อัตรา อัตราจ้าง : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก อาจจะได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น แต่ไม่เกิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,750 บาท  สวัสดิการ : ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่นตามนโยบายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio ได้ สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# […]

1 2 8
error: