กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 29 พ.ย.-22 ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 29 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ Advertisement ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ สมัครทางเว็บไซต์ :https://doe.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบรรจุ ขรก. (คนพิการ) วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ https://opsmoc.thaijobjob.com/ บัดนี้–30มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 6 อัตรา (13 ส.ค. – 7 ก.ย.57)

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 6 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 7 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร [ads=center] ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ภาค ข) ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (13 ส.ค. – 5 ก.ย.56)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (13 ส.ค. – 5 ก.ย.56)   สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครงานราชการ ข้าราชการ โดยมีรายละเอียดสำหรับท่านที่สนใจดังต่อไปนี้ ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :     16,400 – 18,040 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางนโยบายสาธารณะ ทางนโยบายสาธารณะและการวางแผน หรือทางบริหารภาครัฐและภาคเอกชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (24-30 ก.ค.56)

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (24-30 ก.ค.56)     สมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ข้าราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     16400-18040 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :     ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษาและวรรณคดี ทางภาษาอังกฤษ[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     เกี่ยวกับการฝึกอบรมและดำเนินการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสายสนับสนุนและข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจหน่วยราชการอื่นๆ   ผู้สนใจสามารถ สมัครงานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ด้วยตนเอง : ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ : […]

สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 5 อัตรา (กพ. ป.โท)

สำนักงาน กพ. เปิดรับสมัครข้าราชการตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (กพ. ป.โท) 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ชื่อตำแหน่ง :     นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) อัตราเงินเดือน :     16,400-18,040 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ […]

error: