มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป บัดนี้-23 มิ.ย.64

Advertisement   Advertisement มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2564 Advertisement ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/g2ciy ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19พ.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยยื่นได้ที่ Email : [email protected] บัดนี้-19พ.ค.64 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.)  ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000-19,500

สถาบันราชประชาสมาสัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สถาบันราชประชาสมาสัย เลขที่15 หมู่7 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร.0-2386-8153 ต่อ 214 ภายในวันที่ 27 พ.ค.-2 […]

สถาบันโรคผิวหนัง รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วุฒิ ปวส./ป.เจ้าพนักงานเภสัชฯ/ป.ตรี 5 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,540-10,200 บาท (ตามวุฒิ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. สาขาวิชาการบัญชี […]

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

[ads=center] กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 25 พ.ย.2557 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ชื่อตำแหน่ง :    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) อัตราเงินเดือน :    15,000 – 16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา และ  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น […]

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (1 – 31 ส.ค.57)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) อัตราเงินเดือน : 17,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ป.โท ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ระดับ ป.โท 2.ชื่อตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ป.ตรี ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ […]

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา (17 – 23 ก.ค.57)

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 8 ตำแหน่ง 12 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2557 เรียบเรียงข้อมูลโดย ThaiJobsgov.com ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาบริหารธุรกิจทางการบัญชี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (สาขาดูได้ตามลิ้งประกาศรับสมัคร) 3.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิจัย อัตราเงินเดือน […]

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี ทุกสาขา ที่ ก.พ.รับรอง สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 8 (ฝั่งทิศตะวันออก) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และวันเวลา สถานที่สอบ 3 มกราคม 2557 ณ สถานที่รับสมัคร  และทาง http://www.cifs.moj.go.th/ อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23 – 27 ธ.ค.56)

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ธ.ค.56 1.ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป 2.ชื่อตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุข อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 […]

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (4-12 ธ.ค.56)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 4-12 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]

1 2 3 4
error: