หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหลายอัตรา1-6พ.ย.60

Advertisement   Advertisement หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 จังหวัดนราธิวาส รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน หลายอัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครโดยย่อ 1. มีสัญชาติไทย 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี ส่วนบุคคลที่มีอายุ 21ปี ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 3.  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 4. เป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อัตราเงินเดือน+ รวมค่าตอบแทนอื่น ประมาณ 19,000บาท (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) Advertisement สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-6 พฤศจิกายน 2560 โทร.08-8754-2659 ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://www.facebook.com/southpran485/photos/pcb.2044036205838035/2044036169171372/?type=3&theater    

กรมทหารพรานที่46 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน บัดนี้-30ก.ย.60

  รับสมัครอาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่46 คุณสมบัติพื้นฐาน 1. วุฒิ ม.3 มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 2. อายุ 21 – 30 ปีสำหรับบุคคลพลเรือน (ชาย) 3. รับสมัครตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 4. คัดเลือกวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 07.00 ณ กรมทหารพรานที่ 46 ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ใดผ่านการคัดเลือกต้องทำการฝึกฝนวันถัดไป (1 ตุลาคม 2560) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 073-709-736-7 5. การทดสอบ วิ่ง 2 กิโลเมตร ดันพื้น 2 นาที ลุกนั่ง 2 นาที […]

กรมทหารพรานที่49 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหลายอัตรา 8-9ก.ย.60

  กรมทหารพรานที่ 49 จังหวัดนราธิวาส รับสมัครรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายในสังกัด กรมทหารพรานที่ 49 จำนวนหลายอัตรา (ตามอัตราที่ขาด) คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. มีสัญชาติไทย 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี ส่วนบุคคลที่มีอายุ 21ปี ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 3. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 4. เป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อัตราเงินเดือน+ รวมค่าตอบแทนอื่น ประมาณ 19,000 บาท   สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 8-9 กันยายน 2560 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 วัดศรีสาคร 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โทร.0-7356-1113    

กรมทหารพรานที่11 รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)และทหารกองหนุน สอบบรรจุเป็นทหารพราน บัดนี้-20ส.ค.60

  กรมทหารพรานที่ 11 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัด กรมทหารพรานที่ 11 – เป็นบุคคลพลเรือน ชาย/หญิง จำนวนมาก (ตามที่ขาดอัตรา) – ทำการสมัครด้วยตนเอง ณ กรมทหารพรานที่ 11 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ 4-20 ส.ค.60 เวลา 8.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 073-70-9797      

กองทัพภาคที่3 รับสมัครบุคคลพลเรือนหญิงเข้าเป็นอาสาทหารพรานหญิง(อส.ทพ.หญิง) วุฒิ ม.3 บัดนี้-14ก.ค.60

  กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็น อส.ทพ.หญิง หมวดทหารพรานหญิง 32 จำนวน 8 อัตรา – เพศหญิง อายุ 17-30 ปี วุฒิ ม.3 – รับสมัคร 4-14 ก.ค. 60 ที่ กรมทหารพรานที่ 33 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (สนามบิน) ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5524-5070-9 ต่อ 73322 และ 0-5524-1942    

(100อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัคร อส.ทพ.(ชาย) บัดนี้-15ม.ค.60

กรมทหารพรานที่ 44 รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือนชาย เข้าเป็น อส.ทพ. จำนวน 100 อัตรา 1. สัญชาติไทยอายุ 18-35 ปี (เว้นอายุ 17 ปีอยู่ระหว่างการตรวจเลือกเข้ากองประจำการณ์ในปีนั้นๆ) 2. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร 3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 4. หากเป็นทหารกองหนุน หรือจบนักศึกษาวิชาทหารวิชาทหารปีที่ 3 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เอกสารประกอบการรับสมัคร – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน – สำเนามรบัตรกรณีกรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต – สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล(ถ้ามี) – สำเนาวุฒิการศึกษา – กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (แบบ สด. ) – กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) – กรณีบุคคลพลเรือนที่ไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารฯ (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 20 […]

(167อัตรา)กองทัพภาคที่3 รับสมัครทหารกองหนุนและพลเรือนเป็นอาสาทหารพราน บัดนี้-30พ.ย.59

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 167 อัตรา กรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 35 อัตรา กรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 33 อัตรา กรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 70 อัตรา กรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 20 อัตรา กรมทหารพรานที่ 36 จำนวน 9 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-30 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

กรมทหารพรานที่46 รับสมัครพลเรือน/ทหารกองหนุน วุฒิ ม.3 เป็นอาสาทหารพราน บัดนี้-31ต.ค.59

กรมทหารพรานที่ 46 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน รับสมัคร 1-31 ต.ค.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) (บัดนี้ – 1 ต.ค.56)

กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดอัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ต.ค.56 คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com คุณสมบัติของผู้สมัคร ชื่อตำแหน่ง  อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดอัตรา เพศชาย กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด) ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย) สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร) สำเนาวุฒิการศึกษา กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(แบบสด.8) กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)  กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ […]

1 2 3
error: