กรมทหารพรานที่ 43 เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย) (บัดนี้ – 1 ต.ค.56)

กรมทหารพรานที่ 43
เปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพราน(ชาย)
ไม่จำกัดอัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ต.ค.56

กรมทหารพรานที่ 43 งานราชการ

คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ชื่อตำแหน่ง  อาสาสมัครทหารพราน(ชาย) ไม่จำกัดอัตรา

 • เพศชาย
 • กรณีเป็นทหารกองหนุน หรือ บุคคลที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร อายุตั้งแต่ 21 ปี -ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงไม่เป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร
 • คุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
เอกสารประกอบการรับสมัคร (อย่างละ 2 ชุด)
 • ใบสมัครผู้อาสาสมัคร (ติดรูปถ่าย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร,บิดา,มารดา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • กรณีทหารกองประจำการปลดเป็นทหารกองหนุน สำเนาสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภทที่ 1(แบบสด.8)
 • กรณีบุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.43)
 •  กรณีบุคคลพลเรือนที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร (อายุ 18 ปีบริบูรณ์ 20 ปี) สำเนาใบสำคัญ (แบบ สด.9)
 • ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลค่ายทหาร หรือ โรงพยาบาลของรัฐ)
 •  รูปถ่าย ขนาด 3×4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ค่ายอิงคยุทธบริหาร กรมทหารพรานที่ 43 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ – 1 ตุลาคม 2556

ขอบคุณข้อมูลการรับสมัครจาก http://army-etc.blogspot.com

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: