สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ ปฏิบัติงานสภากาชาดไทย สาขาสุรินทร์ 7-21มี.ค.62

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาสุรินทร์ ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด 1 อัตรา เงินเดือน 15,060 บาท วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หากมีภูมิลำเนาใน จ.สุรินทร์ หรือสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้สะดวก จะได้รับพิจารณาพิเศษ หากเคยเป็นผู้ผ่านงาน ให้นำหลักฐานการรับเงินเดือนครั้งสุดท้ายและคำสั่งให้ออกจากหน้าที่มาแสดง ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 3 และสถานีกาชาดที่ 1 (พลสุรินทร์อนามัย) จ.สุรินทร์ ภายในวันที่ 7-21 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2251-7853-6 ต่อ 2306 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

รพ.ขอนแก่น ราม รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วิศวกร/ครูสอนฟิตเนส/พนักงานเปล/คนสวน/คนขับรถ/การเงิน/นักรังสีฯ/พยาบาล/แม่บ้าน/พนักงานนวด/ช่างไฟ ฯลฯ

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ.62 อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังได้ ก่อนทำการสมัคร โปรดติดต่อสอบถามกับทางโรงพยาบาลฯ อีกครั้ง  บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4103 –  4105 Website : http://www.khonkaenram.com/ E-mail : [email protected] Facebook : khonkaenram สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน : วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง และสำเนา), เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี), […]

ท่าอากาศยานไทย รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง794อัตรา บัดนี้-15มี.ค.62

    บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 794 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท *มีตำแหน่ง ป.ตรีทุกสาขา * รปภ. นอกจากรับวุฒิ ปวช. ยังรับผู้จบ ร.ร.จ่าอากาศ/ร.ร.ชุมพลทหารเรือ/ร.ร.นายสิบทหารบก เปิดรับสมัครบัดนี้-15 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม))

79อัตรา!! กสทช.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานกทม-ภูมิภาค ป.ตรี/ป.โท TOEIC500 21ม.ค.-15มี.ค.62

    กสทช. รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติงานประจำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง 13 อัตรา 1. ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมหรือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 4 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. ด้านกฎหมาย 2 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 3. ด้านเศรษฐศาสตร์ 2 อัตรา ป.ตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 4. ด้านการจัดการทั่วไป 3 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางโทรคมนาคม ทางไฟฟ้าสื่อสาร หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าสื่อสาร ทางโทรคมนาคม ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางการเงิน ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร […]

1 2 5
error: