กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

Advertisement Advertisement   กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565 กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 อัตรา 1. พลขับรถ 4 อัตรา 2. เสมียน 4 อัตรา 3. นายสิบชิ้นส่วนสายสรรพาวุธ 1 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัครฯ Advertisement ผู้สมัครตำแหน่ง พลขับรถ และนายสิบชิ้นส่วนสายสรรพวุธ ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี […]

error: