กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

 

กองพลทหารราบที่ 6 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2565

กองพลทหารราบที่ 6 เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 อัตรา

  • 1. พลขับรถ 4 อัตรา
  • 2. เสมียน 4 อัตรา
  • 3. นายสิบชิ้นส่วนสายสรรพาวุธ 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครฯ

  • ผู้สมัครตำแหน่ง พลขับรถ และนายสิบชิ้นส่วนสายสรรพวุธ ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุนหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.65 และ งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)
  • ผู้สมัครตำแหน่ง เสมียน ต้องมีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นทหารกองหนุน หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี (นับถึง ก.ย.65 และ งดรับสมัครบุคคลพลเรือน)

กำหนดเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565,สอบคัดเลือกฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: