กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานรับโทรศัพท์(วุฒิ ปวช.) เจ้าพนักงานขนส่ง(ปวส.) สมัครด้วยตนเองบัดนี้-29ก.ย.66

Advertisement Advertisement   กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. พนักงานรับโทรศัพท์ 12 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. บัดนี้-29ก.ย.66 โทร. 0-2271-8888 ต่อ 3422 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัคร พนง.รับสายโทรศัพท์ วุฒิ ปวช.บัดนี้-31มี.ค.66

  กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานรับสายโทรศัพท์ 10 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. บัดนี้-31มี.ค.66 โทร.0-2271-8888 ต่อ 3422 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที ปวช./ปวส./ป.ตรี 22-30ก.ย.65

  กองตรวจการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,750 บาท ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,080 บาท ปวส.ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าหน้าที่ขนส่ง 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,500 บาท ปวช. ทุกสาขาวิชา *** ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่สัญญาจ้างหรือวันเสนอราคา จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น […]

error: