กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที ปวช./ปวส./ป.ตรี 22-30ก.ย.65

 

กองตรวจการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (จ้างผู้ช่วยงานด้านตรวจการและตรวจการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. นักวิชาการขนส่ง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,750 บาท ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,080 บาท ปวส.ทุกสาขาวิชา

3. เจ้าหน้าที่ขนส่ง 4 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,500 บาท ปวช. ทุกสาขาวิชา

*** ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่สัญญาจ้างหรือวันเสนอราคา จะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง กองตรวจการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก อาคาร 3 ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 22-30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร แต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 271 8529 และต้องปฏิบัติตามมาตรการและ แนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: